Klantenservice

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaukaart voorwaarden van toepassing op door SwietArts (“SwietArts.nl”) uitgegeven cadeaukaart. Door gebruik te maken van een SwietArts cadeaukaart aanvaard je deze cadeaukaart voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SwietArts zelf uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronische als gedrukte cadeaukaarten, papieren cadeaukaarten en als fysike cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “cadeaukaarten”) die worden verkocht door SwietArts.
 2. Iedere cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaukaart wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaukaart en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan SwietArts te worden verstrekt. SwietArts behoudt zich het recht voor om een cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaukaart om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Iedere cadeaukaart is voor onbepaalde periode geldig. De cadeaukaart heeft dus géén geen vervaldatum.
 4. Cadeaukaarten uitgegeven door SwietArts zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen in onze fysieke winkel.
 5. De cadeaukaart is in delen te besteden.
 6. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: PIN of € contant.
 7. In geval SwietArts op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaukaart(en) tevens betaling door middel van één van de mogelijke betaalmethoden heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het cadeaukaartsalsdo. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van één van de mogelijke betaalmethoden is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van een cadeaukaart zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaukaartsaldo.
 8. Het is niet toegestaan cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaukaarten wordt ontzegd.
 10. Het is niet toegestaan cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 11. Deze cadeaukaart voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaukaart voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaukaart te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaukaarten gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaukaart voorwaarden.
 12. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaukaarten, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. SwietArts zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.